Bypass

ROUX-en-Y GASTRIC BYPASS

(bypass)

  • Operatie: Laparoscopisch
  • Te verwachten gewichtsverlies (excessive weight loss): 55-60 percent na 3 jaar
  • Hospitalisatie duur: 3 dagen, 2 nachten

Techniek

De Gastric bypass is een zeer efficiënte techniek in de bariatrische chirurgie die de restrictie en de malabsorptie combineert.
We zetten vooral in op deze techniek omdat ze globaal gezien leidt tot een groter gewichtsverlies in vergelijking met de zuiver restrictieve procedures (bv Gastric Banding).
Bij de restrictieve fase van deze procedure wordt in het bovenste gedeelte van de maag een klein maagreservoir (15ml) gecreëerd met behulp van nietjes. U zal dus veel sneller een verzadigingsgevoel ervaren waardoor u minder gaat eten en aldus gaat vermageren. De rest van de maag wordt niet weggenomen maar wordt volledig gesloten met nietjes en gescheiden van het bovenste deel van de maag.

Het nieuw gevormde kleine maagreservoir mondt rechtstreeks uit in het middelste deel van de dunne darm (jejunum), waardoor de absorptie van voedingsstoffen in de twaalfvingerige darm overbrugd wordt. De twaalfvingerige darm krijgt ongeveer een 150 cm lager dan de verbinding met het maagreservoir een nieuwe verbinding met de dunne darm. Pas vanaf hier wordt het voedsel met de maag-, gal- en pancreassappen vermengd wat noodzakelijk is voor de vertraagde vertering. Er zullen dus minder voedingsstoffen (vetten, koolhydraten) en calorieën worden geabsorbeerd in het lichaam. Door deze malabsorptie zal u gewicht verliezen en vermageren.

Een bijkomend voordeel is dat er ook duidelijk aangetoond is dat geassocieerde aandoeningen zoals rugpijn, slaapapnoe, arteriele hypertensie, diabetes en depressie op termijn verbeteren of zelfs volledig verdwijnen.

Een mogelijk neveneffect van de gastric bypass is het zogenaamde ‘dumpingsyndroom’, het gevolg van een te snelle maaglediging van de maaginhoud in de dunne darm. Dit wordt uitgelokt door de inname van te veel suikers. Gevolgen hiervan kunnen zijn: misselijkheid, zwakte, transpiratie. Dit is een tijdelijk fenomeen.
Ook kunnen er op lange termijn evtl tekorten ontstaan van o.a. ijzer, calcium en vitamine B12 en foliumzuur. Dit alles wordt uiteraard van dichtbij gevolgd in ons obesitascentrum met regelmatige bloedcontroles en bijgestuurd daar waar nodig met medicamenteuze supplementen en een aangepast dieet.

Preoperatief onderzoek

  • Consult chirurg
  • Screening endocrinoloog
  • Dietistisch nazicht
  • Psychologische screening
  • Gastroscopie
  • Eventueel cardiaal en pulmonaal nazicht