Chirurgische behandeling op maat

Dr. De Coninck

voor zwaarlijvige patienten wanneer conservatieve maatregelen onvoldoende blijken.

neem contact op

Rupel Obesitas Centrum

Het bekampen van overgewicht in een multidisciplinaire approach.

Overgewicht wordt gedefinieerd door middel van de body mass index (BMI: gewicht /m2) gelegen tussen 25 en 30 kg/m2 . Men spreekt van obesitas bij een BMI hoger dan 30 kg/m².
De prevalentie van overgewicht en obesitas neemt ook in Belgie zorgwekkende proporties aan. Volgens de meest recente gezondheidsenquete heeft 44% van de Belgen overgewicht (BMI>= 25), terwijl 12% klinisch obees (BMI>= 30) is en 0,9 % morbide obees is.
Deze obesitasepidemie is ook geen geïsoleerd probleem: er is duidelijk aangetoond dat obesitas een onafhankelijke risicofactor vormt voor een hele reeks aandoeningen, evenals multipele subjectieve bezwaren. De WGO erkende obesitas als een chronische ziekte die een top 10-plaats bekleedt bij de doodsoorzaken.
Het staat onomstotelijk vast dat de verhoogde prevalentie tijdens de laatste decennia uitsluitend het gevolg is van verkeerde leef- en voedingsgewoonten.

Een medische behandeling is hierop een mogelijk antwoord. Hoewel een verandering van levensstijl de belangrijkste behandeling van obesitas is en blijft, worden chirurgische behandelingen terecht steeds meer toegepast.

Eerst wordt in het centrum verandering van voedingspatroon en beweging grondig geadviseerd. Bij de obesen met BMI vanaf 35 wordt een chirurgische oplossing onderzocht. De anderen worden in een niet-chirurgisch plan begeleid en opgevolgd via onze dietiste, en bewegingsadvies gegeven.

Voor de chirurgische ingreep moet steeds een preoperatieve evaluatie worden uitgevoerd om psychologische en organische contra-indicaties op te sporen (suiker- of alcoholafhankelijkheid, psychiatrische problematiek, hoog gastro-intestinale of cardiovasculaire pathologie). Dit gebeurt in ons ziekenhuis in een multidisciplinaire setting.
Met een snelle instroom via chirurg, de endocrinologische investigatie, de dietiste en psycholoog kan, na kennisgeving aan de mutualiteit, eventueel binnen een maand chirurgie uitgevoerd worden.

Het Rupel Obesitas Centrum Team


Contacteer ons

Heb je nog vragen, opmerkingen of wens je een afspraak te maken? Aarzel niet ons te contacteren.